สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

เชียงใหม่ - คุนหมิง 7 วัน 5 คืน (รถ)

 
  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • รูปภาพ
  • อื่นๆ

22 ตค 58     จุดนัดหมาย - เชียงของ

………… น.        พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย .......................................................................เพื่อเดินทางไปเชียงของ

 

23 ตค 58     เชียงของห้วยทรายบ่อแก้วหลวงน้ำทา—ผู่เอ๋อ(B/L/D)

06.00น.        ถึงเชียงของ ให้ท่านอาบน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย(ห้องละ 4 ท่าน) พร้อมรับประทานอาหารเช้า

08.00 น.       เดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จึงนำท่านนั่งรถไป ยังห้วยทราย  (สปป.ลาว แขวงบ่อแก้ว)หลังเสร็จพิธีการที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยทรายลาวแล้วนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่เมืองหลวงน้ำทา ระยะทางประมาณ 196 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง

12.00น.           รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเฮือนลาว เมืองหลวงน้ำทา

หลังอาหารเดินทางต่อลัดเลาะไปตามภูเขาและหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ ไปยังด่านบ่อเต็น (ลาว) และทำเรื่องผ่านแดนเพื่อไป ยังด่านบ่อหาญ (จีน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านเดินทางโดยรถ เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า และเมืองเชียงรุ้ง โดยใช้เส้นทาง R3A ระยะทาง 230 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง(* เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าที่เมืองไทย 1 ชั่วโมงนักท่องเที่ยวควรปรับเวลาของตนเอง)

19.00น.           แวะรับประทานอาหารเย็นที่เมิงหล้า

21.00 น.          ถึงเมืองแห่งน้ำชาิเมืองผู่เอ๋อ นำท่านเข้าเช็คอินเช้าพักที่โรงแรม Meiqiang Hotel or similar

24 ตค 58 ผู่เอ๋อโม่เจียงสะพานสูงสุดในโลกยี่ซีอำเภอป่าหิน(B/L/D)

07.00น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมืองคุณหมิงท่านได้ชมวิวกับธรรมชาติ สองข้างทางและวิถีชีวิต ของชาวจีนชนบทไปเรื่อยๆจนถึงเมืองโม่เจียง

12.00น .       รับประทานอาหารหลางวัน ณ ร้านอาหารที่เออซานหลังรับประทานอาหารออกเดินทางต่อผ่านสะพานหงเหอซึ่งเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลก (สูงจากระดับแม่น้ำ108เมตร)ชมวิวทัศน์ระหว่างทาง

17.00น.        เมืองคุณหมิงตั้งอยู่ทางตะวนตกเฉียงใต้ของประเทศจีนคุณหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากมีอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมาก จนได้สมญานามว่า“ นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ

18.30น .       รับประทานอาหาร เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด หลังจากนั้น ออกเดินทางเข้าพักที่โรงแรมใกล้กับอุทยานแห่งชาติป่าหิน แล้วพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

Hotel : Ashima hotel or similar

25ตค 58คุหมิงอุทยานป่าหินถ้ำจี่วเชียง(B/L/D)

07.00น                        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชมความงามและความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งชาติป่าหิน 

ซึ่งมีอาณาเขตกว้างถึง40,000ไร่ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณเวลายาวนานกว่า270ร้อยล้านปีก่อน จากนั้นนำท่าน

เดินทางไปชมถ้ำจิ่วเซียงชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตต่างๆ  ล่องเรือก่อนเข้าชมความงามของหินงอกหินย้อยที่สวยงาม พร้อมนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมคาวมงามของทิวทัศน์โดยรอบ

           

12.00น            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00น         นำท่านไปโรงงานบัวหิมะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศไทยเข้าชม ชิม ชาผู่เอ๋อที่มีสรรพคุณให้ระบบภูมิกันทำงานดีขึ้น

15.00น         จากนั้นพาไปซื้อของที่โหลซีอวาน ซึ่งท่านจะได้ช๊อบปิ้งสินค้าต่างๆ มากมายในราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกาของเล่นเด็ก ของที่ระลึกๆ ของใช้ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า

18.00น            รับประทานอาหาร เมนูพิเศษ
19.00น            พักผ่อนตามอัธยาศัย

Hotel : Yun yun Hotel or similar

       

26ตค58วัดหยวนทง—shopping---bus--สิบสองปันนา (B/L/D)

07.00น            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00น            นำท่านไปเที่ยวชมความงามของวัดหยวนทง

วัดหลวงเก่าแก่คู่เมืองและใหญ่ที่สุดในแมืองคุณหมิงซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า1200ปีซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งของจีน

10.00น ไปช๊อบปิ้งที่คุณหมิงเช่นร้านผ้าไหมมีชุดเครื่องนอนคุณภาพดีสีสันสวยงาม ร้านไข่มุกมีทั้งครีมบำรุงและเครื่องประดับมากมาย

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00น            ออกเดินทางกลับไปสิบสองปันนาใช้เวลา8ชั่วโมง  ระยะทางนี้รับประทานอาหารเย็นที่โม่เจียง

  

Hotel : Huixiang hotel or similar

27ตค58เที่ยวสิบสองปันนา สวนป่าดงดิบวัดหลวงไทลื้- ชมโชว์พาราณาสี(B/L/D)

07.00น                        รับประทานอาหารเช้าโรงแรม

08.00น            นำท่านเดินทางไปเที่ยวสวนป่าดงดิบ

โดยข้ามสะพานแขวนไปชมหมูบ้านเผ่าอ้ายหนี จากนั้นชมนาฏศิลบ์ของชมเผ่าได้ที่น้ำตกแก้วมังกร

แล้วชมการแสดงการสาธิตให้อาหาร    นกยูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนา

12.00น            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00น            นำท่านเดินทางสู่ “สวนวิจัยยาสมุนไพร” ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลสิบสองปันนา ที่นี้ท่านจะได้

เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่นำไปปรุงเป็นยารักษาโรคตามแบบฉบับคนไทลื้อ

14.00น         นำท่านไปชมวัดหลวงเมืองลื้อซึ่งจัดตั้งอยู่บนภูเขาเกือบทั้งลูกวัดนี้หรูหราจากนี้แวะชมร้านหยก ชมเครื่องประดับที่ทำจากหยก เสริมดวงชะตา และปรับสมดุลร่างกายแล้วพาไปชมหมูบ้านเชียงฟ้าซึ่งเป็นรัฐบาลลุงทุนสร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทลื้อที่หมูบ้านนี้มีโรงงานผลิตมีดทำกับข้าวสามารถซื้อกลับเป็นของขวัญของฝากได้มีดคุณภาพดี

17.30น            รับประทานอาหารขันโตกไทลื้อ

19.00น         นำท่านชมโชว์พาราณาสีชมเรื่องราวของชนเผ่าทั้งหมดในมณฑลยูนนานอันยิ่งใหญ่ สวยงาม ตื่นตาตื่นใจ จนมีคนพูดไว้ว่า ถ้าไม่ได้มาชมโชว์พาราณาสีก็เหมือนมาไม่ถึงสิบสองปันนา

21.00น                        พักผ่อนตามอธัยาศัยหรือไปเดินเที่ยวถนนคนเดิน ซึ่งมีของที่ระลึก ซื้อไปฝากได้ราคาถูก

Hotel : Huixiang hotel or similar

 

28ตค58สิบสองปันนาบ่อเด็นหลวงน้ำทาเชียงของ (B/L/-)

07.00น            รับประทารอาหารที่โรงแรมเสร็จแล้วเช็คเอาท์มุ่งหน้าสู่บ่อหารเพื่อทำพิธีการตรวจเอกสารออกจาำกประเทศจีน

เข้าด่านบ่อหาร-บ่อเต็นเมืองลาวที่ระหว่างชายแดน เสร็จพิธีการที่ด่านแล้ว มุ่งหน้าสู่หลวงน้ำทา

13.00น                        รับประทารอาหารกลางวันที่หลวงน้ำทา

หลังทานอาหารเสร็จเดินทางต่อไปถึงห้วยทราย ลาวแล้ว นั่งรถข้ามสะพานข้ามแม่น้ำโขงกลับเมืองไทย ส่งท่าน ณ จุดหมาย

End of service .

 

หมายเหตุ อัตราค่าบริการทัวร์นี้ เป็นทัวร์ที่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก 6 ร้าน ได้แก่ หยก, บัวหิมะ,เยื่อไผ่,สมุนไพร,มีด, ไข่มุก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม และรับฟังคำบรรยาย อย่างน้อย 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการ    ผู้ใหญ่ท่านละ   18,900 บาท  (พักห้องละ 2 ท่าน)

 

อัตราค่าบริการรวม

-          ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว

-          ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ  

-          ค่ารถปรับอากาศ 

-          ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน

-          เจ้าหน้าที่ดูแลระหว่างการเดินทาง  

-          ค่าวีซ่า                                                           

-          ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

-          ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกเหนือรายการ

-          ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

 

 

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined


©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ Klook.com