สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

5 หลวงพระบางไปรถกลับรถ 3 วัน 2 คืน เริ่ม น่าน ออกด่านพรมแดนห้วยโก๋น

 
  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • รูปภาพ
  • อื่นๆ

ด่านพรมแดนห้วยโก๋น - เมืองเงิน - นครหลวงพระบาง - เมืองเงิน -ด่านพรมแดนห้วยโก๋น

ไป        รถ

กลับ      รถ

รับ         ด่านพรมแดนห้วยโก๋น

ส่ง         ด่านพรมแดนห้วยโก๋น

วัน         3 วัน 2 คืน

 

วันแรกของการเดินทาง, ด่านพรมแดนห้วยโก๋น - เมืองเงิน - เมืองจอมเพด - นครหลวงพระบาง

รายการ    เวลา 08.00 น. รับคณะที่ด่านพรมแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติน่าน, เข้าสู่ขั้นตอนการผ่านแดน

เดินทางสู่ด่านสากนน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี, เข้าสู่ขั้นตอนการผ่านแดน

เดินทางสู่นครหลวงพระบาง ใช้เส้นทาง เมืองเงิน - เมืองหงสา - เมืองจอมเพด ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

มื้อเที่ยง    ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

รายการ    เที่ยวชม “น้ำตกตาดกวงชี

สักการะ “พระธาตุพูสี

มื้อค่ำ       ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

รายการ    เที่ยวชม “ตลาดมืดหลวงพระบาง

เช็คอินที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองการเดินทาง, นครหลวงพระบาง

รายการ    “ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว

เที่ยวชม “ตลาดเช้าหลวงพระบาง

มื้อเช้า      ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่ 3)

รายการ    เที่ยวชม “วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม

เที่ยวชม “หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง หอพระบาง (พระราชวังเก่า)

เที่ยวชม “วัดเชียงทอง

มื้อเที่ยง    ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

รายการ    ล่องเรือแม่น้ำโขง

แวะเที่ยวชม “บ้านซ่างไห

แวะเที่ยวชม “ถ้ำติ่ง

ล่องเรือกลับ สนุกกับคาราโอเกะและกิจกรรมต่าง ๆพร้อมกับชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินกลางแม่น้ำโขง

มื้อค่ำ       บนเรือ (มื้อที่ 5)

รายการ    ขึ้นฝั่ง

กลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามของการเดินทาง, นครหลวงพระบาง - เมืองจอมเพด - เมืองเงิน - ด่านพรมแดนห้วยโก๋น

มื้อเช้า      ห้องอาหารของที่พัก(มื้อที่ 6)

รายการ    08.00 น. เดินทางสู่ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น ใช้เส้นทางเดิม

              ประมาณ 11.00 น. เดินทางถึงด่านสากนน้ำเงิน, เข้าสู่ขั้นตอนการผ่านแดน

เดินทางสู่ด่านพรมแดนห้วยโก๋น, เข้าสู่ขั้นตอนการผ่านแดน

ส่งคณะที่ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม

 

อัตราค่าบริการ (ต่อท่าน)คณะ 16 ท่าน

 

พัก ห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ           7,500 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                       1,500 บาท

 

พักโรงแรม My Lao Home  มายลาวโฮม       : www.mylaohome.com

 

อัตราค่าบริการนี้ ใช้ได้ถึงวันที่  30 Sep 2019  

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

: รถตู้ปรับอากาศ 2 คัน

: เรือล่องแม่น้ำโขง (ลงเรือ และ ขึ้นฝั่ง ที่ ท่าเรือหลวง หลังหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง)                        

: ที่พัก 2 คืน

: น้ำดื่ม ผ้าเย็น (เช้า 1, บ่าย 1)

: อาหาร 6 มื้อ เมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว

: ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ประเทศลาว 

: ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

: มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย

: ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

: หัวหน้าทัวร์

: ทิปมัคคุเทศก์ และ ทิปคนขับรถ ไม่บังคับ แล้วแต่ความพอใจ

: อาหารและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ 

: ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

: ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สัญชาติใน ASEAN ไม่ต้องทำวีซ่าท่องเที่ยว)

 

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined


©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ Klook.com