สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 10,300 - 17,999 บาท ต่อท่าน เดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 63 Full

 
  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • รูปภาพ
  • อื่นๆ

สนามบินเชียงใหม่-นครหลวงพระบาง-สนามบินเชียงใหม่

Full Board Tour, Lao airlines, 3 วัน 2 คืน

MuangThong Hotel,เริ่มต้นที่ 11,999 บาทต่อท่าน

SAYSAMPHANH Hotel (ตึกใหม่)

เริ่มต้นที่ 10,300 บาทต่อท่าน

 

วันแรกของการเดินทาง, สนามบินเชียงใหม่ - นครหลวงพระบาง

รายการ   เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง โดย Lao Airlines QV636 CNX 15.15 - LPQ 16.25

รับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง

เดินทางสู่MuangThong Hotel, เช็คอินที่พัก

มื้อค่ำ      DOK-JAM-PA Restaurant(มื้อที่ 1)

รายการ   กลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองของการเดินทาง, นครหลวงพระบาง

มื้อเช้า     ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 2)

รายการ   ล่องเรือแม่น้ำโขง

เที่ยวชม บ้านซ่างไห

เที่ยวชม ถ้ำติ่ง

มื้อเที่ยง   ร้านอาหาร(มื้อที่ 3)

รายการ   ล่องเรือกลับ

เที่ยวชม น้ำตกตาดกวงชี

สักการะ พระธาตุพูสี

มื้อค่ำ      ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

รายการ   เลือกซื้อของฝากนานาชนิด ที่ ตลาดมืดหลวงพระบาง

กลับสู่ห้องพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามของการเดินทาง, นครหลวงพระบาง - สนามบินเชียงใหม่

รายการ   ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว(ไม่รวมค่าข้าวเหนียว สำหรับตักบาตร,ประมาณ 100 บาทต่อท่าน)

เที่ยวชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง

มื้อเช้า     ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 5)

รายการ   เที่ยวชม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)

เที่ยวชม วัดเชียงทอง

มื้อเที่ยง   ร้านอาหาร(มื้อที่ 6),เมนูเฝอ / ข้าวเปียก / ข้าวซอย

รายการ   เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง

ส่งคณะที่ สนามบินหลวงพระบาง

เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดย Lao Airlines QV635 LPQ 13.05 - CNX 14.15

 

อัตราค่าบริการ บาทต่อท่าน

 

                        พักที่ MuangThong Hotel

 

จำนวน

ผู้ใหญ่ (พักต่อห้อง)

เด็ก (พักกับผู้ใหญ่)

ต่ำกว่า 2 ปี

2 - 6 ปี

2 - 3 ท่าน

1 ท่าน

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

2 - 3 ท่าน

14,999

17,999

1,900

3,900

9,900

 

4 - 5 ท่าน

12,999

15,499

1,900

3,900

9,900

 

6 - 7 ท่าน

12,499

14,999

1,900

3,900

9,900

 

8 ท่านขึ้นไป

11,999

14,499

1,900

3,900

9,900

 

 

                 

 

                      พักที่ SAYSAMPHANH Hotel (ตึกใหม่)

 

จำนวน

ผู้ใหญ่ (พักต่อห้อง)

เด็ก (พักกับผู้ใหญ่)

ต่ำกว่า 2 ปี

2 - 6 ปี

2 - 3 ท่าน

1 ท่าน

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

2 - 3 ท่าน

13,500

+1,000

1,900

2,900

7,900

8,900

4 - 5 ท่าน

11,300

+1,000

1,900

2,900

7,900

8,900

6 - 7 ท่าน

10,600

+1,000

1,900

2,900

7,900

8,900

8 ท่านขึ้นไป

10,300

+1,000

1,900

2,900

7,900

8,900

 

 อัตราค่าบริการนี้รวม

+ ตั๋วเครื่องบินสายการบินลาว สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินหลวงพระบาง - สนามบินเชียงใหม่

+ รถปรับอากาศ

+ เรือล่องแม่น้ำโขง

+ ที่พัก 2 คืน

+ น้ำดื่ม ผ้าเย็น (เช้า 1, บ่าย 1)

+ อาหาร 6 มื้อ

+ ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ประเทศลาว

+ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ

+ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย

+ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัทไทยประกันภัย

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

        - อาหาร, เครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ

        - ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ไม่บังคับแล้วแต่ความพอใจ

        - ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

        - ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สัญชาติใน ASEAN ไม่ต้องทำวีซ่าท่องเที่ยว)

 

เงื่อนไข

            + ออกตั๋ว  1 มค. 2020 - 25มีนา 2020

          + เดินทาง 1 มค. 2020 - 25มีนา 2020

 

หมายเหตุ

+ Non reroute, Non refund

+ เปลี่ยนวันเดินทาง ครั้งละ 1,000 บาท ต่อท่าน

+ ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ชาร์ท 1,500 บาท ต่อท่าน

 

undefinedundefinedundefined

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined


©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ Klook.com